Żaneta for Promo Magazine / USA

Model – Żaneta 

Promo Magazine