Paweł for Men’s Health Magazine

foto: Kamil Majdański