Gabi for Sabrina Persechino SS 2019 fashion show / Rome

designes : Sabrina Persechino 

Altaroma Fashion Shows 

Model – Gabi